اداره كل نوسازي مدارس مازندران

عناوین جدیدترین اخبار

جستجو:

حذف جستجو
Displaying 1-1 of 1 result.
بازدید مهندس شیرزاد به همراه دکتر یوسف نژاد از پروژه های شهرستان میاندورود

بازدید دکتریوسف_نژاد عضو هیات رئیسه مجلس، مهندس شیرزاد مدیرکل نوسازی مدارس مازندران، منفردی سرپرست فرمانداری میاندورد با همراهی علیجانی رییس اداره آموزش و پرورش میاندورود از روند اجرای پروژه های در دست اجرا دبیرستان حضرت زینب جامخانه،شهیدرستمی ولوجا، شهید فولادی ماکران......

_______________
۱۳۹۸/۰۷/۱۱