گزارشات و مطالب واحد: ستاد اقامه نماز


اموال و تجهیزات نمازخانه
فایل‌های ضمیمه شده:

شورای اقامه نماز اداره کل
فایل‌های ضمیمه شده:

دوره آموزشی آداب، اسرار و احکام نماز


۲۰۱۹۰۴۱۷_۱۰۴۷۵۸.jpg۲۰۱۹۰۴۱۷_۱۰۴۶۱۱.jpg