گزارشات و مطالب واحد: معاونت فنی


اقدامات صورت گرفته در خصوص مدارس سبز ..... (ویژه همکاران نوسازی مدارس مازندران- برای مشاهده نیاز به لاگین می‌باشد.)گام بلند استان مازندران در معتبر سازی داده های شناسنامه فنی مدارس ..... (ویژه همکاران نوسازی مدارس مازندران- برای مشاهده نیاز به لاگین می‌باشد.)اولین مدرسه سبز خیری استان با مشارکت خیر محترم جناب آقای مهندس قاسمی در مدرسه حضرت رقیه (س) بندپی غربی کلید خورد. ..... (ویژه همکاران نوسازی مدارس مازندران- برای مشاهده نیاز به لاگین می‌باشد.)