گزارشات و مطالب واحد: معاونت فنینهمین همایش و نمایشگاه ملی و دومین همایش بین المللی "مدرسه ایرانی-معماری ایرانی"پوستر.jpg

اقدامات صورت گرفته در خصوص مدارس سبز ..... (ویژه همکاران نوسازی مدارس مازندران- برای مشاهده نیاز به لاگین می‌باشد.)گام بلند استان مازندران در معتبر سازی داده های شناسنامه فنی مدارس ..... (ویژه همکاران نوسازی مدارس مازندران- برای مشاهده نیاز به لاگین می‌باشد.)اولین مدرسه سبز خیری استان با مشارکت خیر محترم جناب آقای مهندس قاسمی در مدرسه حضرت رقیه (س) بندپی غربی کلید خورد. ..... (ویژه همکاران نوسازی مدارس مازندران- برای مشاهده نیاز به لاگین می‌باشد.)