آخرین خبرها...


خیرین بزرگوار مدرسه‌ساز

مهر مدر

ارتباط مستقیم با جناب آقای مهندس مهدی استادیان، سرپرست اداره‌کل نوسازی مدارس استان مازندران، سه شنبه هر هفته در محل دفتر مدیرکل می باشد.

شماره تلفن 33362583-۰۱۱ جهت ارتباط مردم با مدیركل ( در روزهای سه شنبه)

پست الكترونیك : ostadian@nosazimaz.ir

ModirKol


ارتباط مستقیم با حراست

شماره تماس: 33363302-011

ارتباط مستقیم با بازرس (ماده ۹۱ و ۹۲)

شماره تماس: 33363973-011

اسامی معاونین اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران

مهدی استادیان

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

شماره تماس: داخلی ۱۸۲

علی‌اصغر ملکی

سرپرست معاونت اجرایی و نظارت

شماره تماس: داخلی ۱۸۱

مهدی اصغری امیری

سرپرست معاونت فنی

شماره تماس: داخلی ۱۸۶

علیرضا احمدی

معاونت مشارکت‌های مردمی

شماره تماس: داخلی ۱۱۵