آخرین خبرها...
ارتباط مستقیم با جناب آقای مهندس حسن جهانیان، مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران، سه شنبه هر هفته در محل دفتر مدیرکل می باشد.


شماره تلفن 33362583-۰۱۱ جهت ارتباط مردم با مدیركل ( در روزهای سه شنبه)

پست الكترونیك : jahanian@nosazimaz.ir

ModirKol


اسامی معاونین اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران

مهدی استادیان

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

شماره تماس: داخلی ۱۸۲

عرفان آرام‌نژاد

معاونت اجرایی و نظارت

شماره تماس: داخلی ۱۸۱

علی سحرخیز

معاونت فنی

شماره تماس: داخلی ۱۸۶

علیرضا احمدی

معاونت مشارکت‌های مردمی

شماره تماس: داخلی ۱۱۵