شناسنامه فرآیند تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی


تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی

۱-   شرح خدمت :

این فرآیند جهت اجرا و مدیریت مناقصات و کنترل روند اجرای تجهیز مدارس کشور از زمان عقد قرارداد تا تحویل تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند ابتدا اطلاعات مناقصات جهت دریافت درخواست پیمانکاران متقاضی، درج می گردد سپس درخواست ها و مدارک موردنیاز دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت شرکت برنده مشخص می شود. در ادامه اطلاعات تجهیزات و قرارداد مربوطه در سیستم ثبت شده باو توجه به درخواست هایی که از طرق مختلف دریاف می گردد، جهت ارسال تجهیزات به مقصد مورد نظر حواله ای صادر می گردد.  شرکت موظف است مطابق حواله، تجهیزات را به مقصد ارسال نماید. ثبت اطلاعات وصول مربوط به آن حواله در سیستم ثبت می گردد و در نهایت با توجه به میزان اعلام وصول کالاهای شرکت، حواله مالی برای آن شرکت صادر می شود. توزیع تجهیزات بر اساس فهرست مصوب کمیته تجهیزات استانها، توسط اداره کل نوسازی مدارس استانم مازندران به ادارات مناطق آموزش و پرورش صورت می پذیرد.

۲-  شناسنامه خدمت

18061267104

۳- گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : به تعداد پروژه های مورد مشارکت

نوع خدمت : خدمت به شهروندان G2C

۴-   قوانین و مقرارت خدمت

تبعیت از قوانین و بخشنامه ها و همچنین بررسی نیازسنجی نیاز به تجهیزات

۵-  هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

۶- فرم های مورد نیاز ارائه خدمت

* نيازسنجي انجام شده

* موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه

۷-  مدارک و مستندات مورد نیاز

* استانداردها و مشخصات فني تجهيزات

* ابلاغ اعتبارات ملي

۸-  رویه ارائه شکایت و پیگیری:

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما و نظرسنجی از ارباب رجوع در سایت

۹- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://login.dres.ir

۱۰-  پیگیری کد رهگیری

تا اطلاع ثانوی پیگیری فقط از طریق شماره نامه و میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارايه خدمات: 

۱۲ -مستندات

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹