گزارشات و مطالب واحد: قراردادها


فراخوان ارزیابی کیفی
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان ارزیابی کیفی
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه 98/03/05
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه98/02/25
فایل‌های ضمیمه شده:

فراخوان مناقصه1398/02/18
فایل‌های ضمیمه شده:

انتقال اطلاعات به سال مالی ۹۷انتقال اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های سیستم مدیریت پروژه به سال ۹۷


به اطلاع همکاران محترم واحدهای اعتبارات، فنی، نظارت ، ذیحسابی و رسیدگی پیمان و کلیه پیمانکاران می‌رساند که اطلاعات تمام طرح‌ها و پروژه‌ها در سیستم مدیریت پروژه‌ها، به سال مالی ۱۳۹۷ انتقال داده شد.


2018-10-06_10-38-39.png