49
کد خبر: 369
برچسب‌های خبر: - بازدیداز پروژه های شهرستان محمود آباد است
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
____________________

بازدید مدیرکل نوسازی مدارس مازندران از پروژه های در دست اجرا شهرستان محمود آباد


 بازدید مدیرکل نوسازی مدارس مازندران باتفاق مدیر آموزش وپرورش از پروژه های شهرستان محمودآبادوسرخرود


به گزارش روابط عمومی: مدیرکل نوسازی مدارس مازندران طی بازدیدهای دوره ای خود صبح روز پنجشنبه دهم مهرماه۱۳۹۹ در شهرستان محمود آباد وسرخرودحضور یافت. مهندس شیرزاد ابتدا با مدیر آموزش وپرورش دیداروپس از بحث وتبادل نظرباتفاق از پروژه های در دست اجرا هنرستان  ،ودو مدرسه مشارکتی محمود آباد ومدرسه در دست اجرا دولتی سرخرود  بازدید بعمل آوردند.

 در خاتمه این باز ید مهندس شیرزاد مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران با حضور در دفتر نماینده مردم شهرستان نور ،محمودآبادوسرخرودطی جلسه ای به بررسی موانع ومشکلات تامین اعتبار  پروژه های در ددست اجرا این شهرستان پرداختند.