80
کد خبر: 356
برچسب‌های خبر: - توزیع - مجموعه های آموزشی وکمک آموزشی - مدارس استان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
____________________

توزیع 100مجموعه آموزشی وکمک آموزشی به ارزش 5میلیارد ریال بین مدارس استان مازندران


مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران گفت: 100 مجموعه آموزشی  وکمک آموزشی ریاضی ،فارسی ،علوم ،جغرافیاو فیزیک بین مدارس ابتدایی، متوسطه اول ودوم استان توزیع شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس مازندران، قربانعلی شیرزاد اظهار داشت: در راستای کمک به بهبود فرایند یاددهی و یادگیری دانش آموزان و با توجه به تغییرات ایجاد شده در کتب درسی تلاش بر این است که همه مدارس استان به کیت های آموزشی تجهیز شوند.

 مدیرکل نوسازی مدارس مازندران با توجه به گسترش تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی یادآور شد: استفاده از وسایل آموزشی این امکان را به معلم می دهد که با اطمینان و آسودگی بیشتری به تدریس مفاهیم علمی و عملی بپردازد بدون شک این وسایل نقش بسیار ارزنده ای در جلوگیری از افت تحصیلی و یادگیری مطالب درسی ایفا می کند.

 شیرزادافزود: اگر مطالب درسی با استفاده از وسایل آموزشی ارائه شود و هر یک از این وسایل مکمل هم باشند میزان یادگیری افزایش می یابد.

 این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: کاربرد تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی اثر مثبتی بر نگرش دانش آموزان دارد و به تغییر شیوه های تدریس در جهت مشارکت، افزاینده بازده آموزشی از لحاظ کمی و کیفی، کار گروهی بیشتر، سخنرانی کمتر معلم در کلاس درس و عامل عینیت بخشیدن به محتوای دروس می شود

تجهیز01.jpg