225
کد خبر: 241
برچسب‌های خبر: - برگزاری جلسه مدیرت سبز - معاون فنی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
____________________

آموزش "مدیریت سبز" در مدارس استان مازندران در دستور کار است


معاون فنی ادراه کل نوسازی مدارس مازندران گفت: برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی "مدیریت سبز" برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف مدارس استان در دستور کار است.

  به گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس مازندران، علی سحر خیزدر جلسه ای به همین منظورکه با حضور کارشناسان شرکت گاز ،آموزش وپرورش استان،شهرداری در اداره کل نوسازی مدارس مازندران برگزارشد اظهار داشت: برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی "مدیریت سبز" برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف مدارس مازندران جهت آشنایی آنها با موضوع مدیریت سبز و اطلاع‌ رسانی و ارتقا فرهنگ زیست محیطی در دستور کار است.

معاون فنی نوسازی مدارس مازندران ادامه داد: مدیریت سبز یکی از راهکارهای حفظ محیط زیست و صرفه‌جویی در منابع و بهره‌وری بیشتر از طریق استفاده صحیح از انرژی و محیط زیست است.

سحر خیز خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این دوره آشنایی فراگیران با نحوه ایجاد دفتر کار سبز، اهمیت حفظ محیط زیست و نحوه اجرای مدیریت سبز در محل کار است. مدیریت سبز در محل کار وغیره شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات،کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها است.