54
کد خبر: 416
برچسب‌های خبر: - استاديان_كتاب خيرين_ابوطالب باقري
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
____________________

ابوطالب باقری یكی از برجسته‌ترین خیرین مدرسه‌ساز استان


نشست صميمي رييس مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان نكا وعضو هيئت مديره مجمع خيرين مدرسه ساز استان مازندران با معاون مشاركتهاي مردمي اداره كل نوسازي مدارس مازندران


به گزارش روابط عمومي اداره كل نوسازي مدارس مازندران، مهندس مهدي استاديان معاونت مشاركتهاي مردمي اداره كل نوسازي مدارس مازندران اظهار داشت، آقاي ابوطالب باقري عضو هيات مديره مجمع خيرين مدرسه ساز مازندران ورييس مجمع خيرين مدرسه ساز شهرستان نكا يكي از خيرين برجسته استان مي باشد كه درسالهاي گذشته خدمات بيشماري به آموزش و پرورش در حوزه هاي مختلف اعم از اهدا زمين، ساخت مدرسه، تجهيزات و مرمت مدارس وكمك به مدارس شبانه روزي و دانش آموزان بي بضاعت داشته است.


اداره كل نوسازي مدارس مازندران جهت اشاعه فرهنگ ايثار و از خود گذشتگي وجهت تجليل از خيرين بزرگوار اقدام به چاپ كتابي تحت عنوان (زندگي وكارنامه خيرين مدرسه ساز)نموده است كه علاقمندان مي توانند نسبت به دريافت اين كتاب به اداره كل نوسازي مدارس مازندران(معاونت مشاركتها) اقدام نمايند.


آخرین خبرها...