گزارشات و مطالب واحد:


حدیث


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


  (زیانکار واقعی)امام کاظم علیه السلام می فرمایند:  
اَلمَغبونُ مَنْ غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً. 
 زيان كار، كسى است كه از عمرش لحظه اى را تلف كرده باشد. 

(تنبیه الخواطر ،ص123)