شناسنامه فرآیند ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات


ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات

۱-   شرح خدمت :

ارائه استاندارد فضا و تجهیزات یکی از مهمترین وظائف اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس  مازندران می باشد که هم در بخش فضاهای آموزشی و هم تجهیزات می تواند در راستای اهداف آموزشی وسلامت آموزشی ، روانی و جسمانی دانش آموزان باشد که مشتمل بر ارائه استانداردهای فنی کلیه مراحل ساخت مدارس و تولیدتجهیزات مورد نیاز می باشد.یکی از اقدامات انجام شده در راستای این خدمت مربوط تایید مدارس غیردولتی می باشد.

2- شناسه خدمت:

15021267102

3 - گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت و نوع خدمت:

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : طول سال

ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : یک بار

نوع خدمت : خدمت به دیگر دستگاهای دولتی G2G

 4-  قوانین و مقرارت خدمت

     نشریه 697

۵-  هزینه ارائه خدمت:

جهت ارائه این خدمت هزینه ای از ارباب رجوع دریافت نمی شود

6-  فرم های مورد نیاز ارائه خدمت

  فرم تاییدیه استحکام بنای ساختمان

۷-  مدارک و مستندات مورد نیاز

    * معرفی نامه آموزش و پرورش

    * تایید استحکام بنا ساختمان

    * پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی

    * نقشه پلان ساختمان

    * نقشه سایت

    * سایت پلان ساختمان

۸-  رویه ارائه شکایت و پیگیری:

- از طریق تماس با شماره 111 (سامانه الکترونیکی مردم و دولت)

- از طریق فرم تماس با ما و نظرسنجی از ارباب رجوع در سایت

۹- لینک سامانه مربوط به خدمت(درخواست و ارائه خدمت)

http://www.dres.ir/tadarokat/ 

http://login.dres.ir

http://www.nosazimaz.ir

۱۰ -پیگیری کد رهگیری

پیگیری فقط از طریق کد رهگیری موجود در سایت و میز خدمت امکان پذیر است.

۱۱ -نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی: 

پست الکترونیک: 

مرکز تماس: 

تلفن همراه: 

پیام کوتاه: 

دفتر ارايه خدمات: 

۱۲ -مستندات

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۷/۲۹