365
کد خبر: 452
برچسب‌های خبر: - بازدید_غرب استان_جهانیان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷
____________________

بازدید مدیرکل جهادی و خستگی ناپذیر نوسازی مدارس مازندران،از پروژه های در دست اجرای منطقه غرب استان


مهندس حسن جهانیان، مدیر کل  نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران ازپروژه های نیمه کاره منطقه غرب استان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان مازندران در سفر یک روزه مهندس جهانیان مدیر کل نوسازی مدارس استان به منطقه غرب استان مازندران،بعداز مراسم افتتاحیه مدرسه شهید مدنی سیاورز تنکابن به همراه مهندس اسحاقی سرناظر منطقه غرب استان به منظور بررسی مسائل و مشکلات پروژه های در دست احداث  این منطقه از نزدیک در جریان امور قرار گرفتند .

 لازم به ذکر است در این سفر یکروزه از پروژهای شاقوزکتی تنکابن، مدرسه فاطمه سعیدی، آل مهدی(مطهری)، ملا اسماعیل پور رجب، سادات اخوی و مدرسه شبانه روزی رامسربازدید بعمل آمد.در پایان این بازدیدها جلسه ای با حضور کارشناسان نوسازی مدارس و مدیران آموزش و پرورش منطقه برگزار گردید.

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس مازندران


آخرین خبرها...