سومین دوره مسابقات کارکنان نوسازی مدارس کشور


(ساری، مجتمع رفاهی ورزشی وزارت کشور - تیرماه ۹۸)


عناوین جدول نتایج مسابقات ورزشی

جستجو:

حذف جستجو
Displaying 1-5 of 1 result.
نتایج روز پنجم و پایانی مسابقات فوتسال

نتایج و تصاویر روز پنجم و پایانی مسابقات فوتسال در روز پنجشنبه 13تیر......

_______________۱۳۹۸/۰۴/۱۳

نتایج روز چهارم مسابقات فوتسال

نتایج روز چهارم مسابقات فوتسال در روز چهارشنبه 12تیر......

_______________۱۳۹۸/۰۴/۱۲

نتایج روز سوم مسابقات فوتسال

نتایج روز سوم مسابقات فوتسال در روز سه شنبه ۱۱ تیر......

_______________۱۳۹۸/۰۴/۱۱

نتایج روز دوم مسابقات فوتسال

نتایج روز دوم مسابقات فوتسال در روز دوشنبه ۱۰ تیر......

_______________۱۳۹۸/۰۴/10

نتایج روز اول مسابقات فوتسال

نتایج و تصاویر روز اول مسابقات فوتسال در روز یکشنبه ۹ تیر......

_______________۱۳۹۸/۰۴/۰۹